Laiuse kihelkonna Kodismaa külas (Jõgeva vald) asub salapäraste kirjadega kivi, mida kutsutakse  Pärimused kõnelevad, et kivile toodi varem ande, mistõttu on ta ametlikes nimekirjades ohvrikivi nime all.

Vanarahvas teadis kõnelda, et kivil olevat mingid kirjad ning selle alla olevat maetud Rootsi sõjaülem:

Kodisma külas, Jaagupi talu karjamaal on üks suur kivi, kivi kõrval kasvab suur kuusk. Enne

olevat seal kaksteist niisugust kuuske kasvanud. Kivi on pikergune ja üle kivi lähevad kolm jutti,

kuna kivi harjal ja külgedel on kõiksugu tähtede ja numbrite moodi vigurid. Kivi alla olevat üks tähtis ülem Rootsi sõja ajal maha maetud ning sõja plaan kivi peale raiutud.

ERA II 238, 606/7 (20) < Laiuse khk., Sadala v., Leedi as., Kooli t. – Otto Remmelg, snd. 1927

Sadala algkooli 4 kl. õpilane < Marie Sõster, 60 a. (1939)

Vanarahvas on märganud kirjadega kive paljudes kohtades, kuid tavaliselt on tegemist looduslike kivikirjadega. Seda on kinnitavad ka Kodismaa kivi varasemad uurijad. 1921. aastal uuris kivi Harry Moora, kelle sõnul on kivil asuvad õnarused kõik looduslikud. Kivi läbimõõduks sai ta 1,8 x 2,1 m ja kõrguseks 0,6 m.

Kivi teine nimi aga ütleb, et see on Kalevipoja luisk. Paraku pole talletatud pärimusi, mis heidaksid valgust selle nime tekkimisele. Jakob Hurt on 1866. a talletanud teate, et Laiuse kihelkonnas on palju suuri kive, mida kutsutakse Kalevipoja luisukivideks. Kui selline kivi on pooleks läinud, üteldakse: «Luisk kukkus maha ja läks katki“ H II 45, 127 (8). 1866. Vahel kõneldakse ka, et Kalevipoeg on katki läinud luisu ühe tüki minema visanud. Rahvasuu teab, et ühe sellise luisu poolik on olnud Tuimõisas, teine aga asub tänini  Luusika soos Kukesaarel.

Kodismaa kivi on kirjanduses korra nimetatud ka Kohtukiviks (H. Remmel, Eesti Loodus, 1976 nr 6, lk 410/11). Sellegi nime kohta pole pärimusi teada.

2020. a varasuvel leidsin kõnealuse kivi lopsakast metsast. Kivil lebas pehkinud kuusetüvi ja kivi ennast polnud õieti nähagi. Maapinna lähedal paistis vaid tükike kivi pinda ja nii jäid seekord kivi kirjad lugemata. Ümberringi aga laius jänesekapsa rohetav vaip ja rõkkas linnukoor.

Juurdepääs: Kantküla-Sadala tee ja Kodisma-Leedi-Reastvere teeristist tuleb sõita 500 m Leedi poole ning seal metsa vahel minna teest 20 m vasakule lõuna poole. Kivi ei ole teelt näha. Soovitav on kasutada GPS koordinaate XY: 6526255.43, 649129.27, või BL: 58.849774, 26.584224.

Fotod: Ahto Kaasik 06.2020

Kaart: Maa-ameti ortofoto