Palamuse kihelkonna Imukvere külas (Jõgeva vald) kasvab Püha tamm. Puu asub looduskaitsealuse mõisapargi kirdeosas.

Tamm võeti looduskaitse alla juba 1937. aastal ja toona oli puu ümbermõõduks 4,2 m.[i] Eesti looduse infosüsteemist (eelis.ee) võib lugeda, et 1999. aastal oli tamme ümbermõõduks 1,3 m kõrgusel 534 cm ning puu kõrgus oli 25 m. 2020. a suvel mõõtsin puud korduvalt ja sain ümbermõõduks kõige vähem 555 cm. Seega on tammevana ümbermõõt 83 aastaga kosunud vähemalt 114 cm.

Eaka puu tervis on halb. Paarikümne aasta eest murdunud suur kõrvalharu lõhestas tüve maapinnani. Viimastel aastatel on murdunud mitmeid suuri oksi. Enne minu külaskäiku (16.06.2020) oli murdunud järjekordne jäme oks. Tüvi on seest pehkinud. Kohati on korp tüve küljest maha varisenud. Tüvel võis näha lehtpuudel elutseva puuseene vääveltoriku kollast viljakeha.

Arvatavasti on tegemist Jõgeva maakonna kõige jämedama tammepuuga. 2000. a andmetel olid Imukvere tammest jämedamad vaid Lümati künnapuu (608 cm) ja Rootsiküla künnapuu (551 cm). Jämeduselt järgmine tamm oli Laiuse Kaarli tamm (422 cm). [ii]

Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteegis on talletatud 1949. a tekst, mille kohaselt on Imukvere tamm Püha tamm. Tekib õigustatud küsimus, kas mõisapargis sai kasvada pühaks peetud puu? Võõrvõimud ju otsisid ja hävitasid maarahva pühi puid. Kuidas siis sai see Imukvere mõisapargis kasvama jääda?

Ilmselt on tegemist erandiga, mis kinnitab reeglit. Sarnaseid erandeid leidub mujalgi. Nii kasvas Virumaal Palmse mõisapargi ääres püha tamm, kuni torm selle 1917. a maha murdis. Samuti kasvas püha tamm Harjumaal Kõltsu mõisa pargis. Selle puu kohta leidub Eesti Rahvaluule Arhiivis järgmine pärimusteade:

Harjumaal, Keila kihelk. on üks suvi mõisa, mida Kõlgsu mõisaks kutsutakse ja mere kaldal seisab. Selle mõisa pargis, just häärberi vastas, on üks määratu suur tamme puu känd veel nähe, mida “hiie puu” kännuks nimetatakse. Mõne aasta eest veel kasvanud see hiigla puu, aga praegune mõisa omanik – kui ta seda kuulda saanud, et see Eesti pagana aegne püha puu ehk nagu ta veel ise nimetanud: Jumal, on – lasknud selle tamme kohe maha raiduda, sest tema ei sallivad pagana aja mälestusi. Vana vaene! H I 9, 238 (23) < Anton Suurkask (Viljandi)

Imukvere Püha tamme kohta ei ole pele nime rahvapärimusi teada. Kuid puu ise on alles. Seega, kui on soov maakonna jämedaimat tammepuud näha, tasub kiirustada. Järgmine suurem torm võib püha puu murda.

Imukvere Püha tamme juurde pääseb Kivijärve-Varbevere teelt. Auto tuleks jätta Puiestiku talu teeotsas maantee äärde. Edasi tuleks minna jalgsi taluhoonete tagant läbi pargi. Tamm asub puistu piiril haljasala nurgas. Tammest paarkümmend m loode pool on väike ojake, millel on tamme lähedal purre. Tammest kümmekond m kirde pool voolab maaliline Imukvere oja. Tasub tähele panna, et Maa-ameti looduskaitse kaardil on tamm märgitud 25m valesti.

Tamme koordinaadid: XY: 6514051.50, 653127.43, ehk BL: 58.738893, 26.645101.

Fotod: Ahto Kaasik, 09.2016, 06.2020

Kaart: Maa-ameti ortofoto ja looduskaitse kiht.

[i] Riigi Teataja, nr. 82, 15 oktoober 1937

[ii] Relve, Hendrik, 2000. Eesti põlispuud, lk 24-26.